Privacy policy

Taglio Pazzo respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.tagliopazzo.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Taglio Pazzo committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy policy wil Taglio Pazzo duidelijkheid scheppen in hetgeen Taglio Pazzo met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bezoekersgegevens
  • Acties
  • Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
  • Hyperlinks

PERSOONSGEGEVENS

U kunt de website www.tagliopazzo.nl bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of om uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Taglio Pazzo uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres.

De informatie die Taglio Pazzo op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Taglio Pazzo. Taglio Pazzo zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Taglio Pazzo hier wettelijk toe verplicht wordt.

BEZOEKERSGEGEVENS

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website www.tagliopazzo.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

De website www.tagliopazzo.nl gebruikt op dit moment geen cookies. Dit met uitzondering van zogenaamde ‘sessie-cookies’ die worden gebruikt voor de genoemde statistische doeleinden en om op onze internetsite uw sessie vast te kunnen houden. Sessie-cookies worden na het uitloggen of afsluiten van onze site automatisch verwijderd.

ACTIES

Als u reageert op een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren.

INZAGE, CORRECTIE EN WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

HYPERLINKS

De website www.tagliopazzo.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Taglio Pazzo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Taglio Pazzo: www.tagliopazzo.nl.